Agrowółknina zimowa PP 50 g/m2 biała 1,1 x 10 mb.
Szybki podgląd
13,53 zł
Agrowłóknina wiosenna PP 23 g/m2 biała 1,1 x 10 mb.
Szybki podgląd
8,12 zł
Statystyki
Produktów: 259
Kategorii: 43
Odwiedzin: 1567627
Cennik

HTML   CSV

Strona głównaREGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 Regulamin Sklepu Internetowego www.karinex.sstore.pl

Regulamin obowiązuje od 25.12.2014r.

 STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

1.       Sklep internetowy, działający pod adresem www.karinex.sstore.pl, jest prowadzony przez   PPHU „KARINEX” Krzysztof Bańkowski z siedzibą w Pabianicach przy ul. Myśliwska 18/20, NIP:731-000-00-38, REGON: 470573275 e-mail karinex@karinex.com.pe-mail marketing@karinex.com.pl (składanie zamówień, informacja o produktach i wysyłce paczek).Numer telefonu + 48 42 215-40-20 numer faksu + 48 42 215 37 30 (dalej również jako "Sprzedający"), prowadzi sprzedaż detaliczną towarów, za pośrednictwem sieci Internet

2.       Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.karinex.sstore.pl niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 7.0), Mozilla Firefox, Opera), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

3.       Ceny wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego www.karinex.sstore.pl towarów są cenami detalicznymi brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich.

4.       Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu www.karinex.sstore.pl jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego.

5.       Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

6.       Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego www.karinex.sstore.pl zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

7.       Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego www.karinex.sstore.pl są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

8.       Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie sklepu internetowego www.karinex.sstore.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego, zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

9.       W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży. 

TRANSAKCJA

1.       Zamówienia w sklepie internetowym www.karinex.sstore.pl można dokonywać:

a.       po przez stronę internetową sklepu karinex.sstore.pl wypełniając formularz na stronach sklepu

b.       telefonicznie - dzwoniąc pod numer (42) 215-40-20 (całkowity koszt rozmowy jak za jeden impuls według aktualnej taryfy operatora telekomunikacyjnego) od poniedziałku do piątku w godzinach 8°°-16°°

c.        Fax- wysyłając na numer (42) 215-37-30 od poniedziałku do niedzieli w godzinach 0°°-24°°  (całkowity koszt rozmowy jak za jeden impuls według aktualnej taryfy operatora telekomunikacyjnego)

d.       meilowo – na adres marketing@karinex.com.pl  od poniedziałku do niedzieli w godzinach 0°°-24°° (całkowity koszt rozmowy jak za jeden impuls według aktualnej taryfy operatora telekomunikacyjnego)

2.       Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania oraz adresu dostarczenia, adresu email oraz telefonu kontaktowego.

3.     Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.  Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „wysłane”.

4.       Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając stosowne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą na adres: PPHU „KARINEX” Krzysztof Bańkowski ul. Myśliwska 18/20 95-200 Pabianice, może to także zrobić drogą mailową na adres marketing@karinex.com.pl .Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć kopię dokumentu sprzedaży oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Dokumenty należy przykleić na zewnątrz opakowania tak, aby Sprzedający miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, PPHU”KARINEX” Krzysztof Bańkowski zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru PPHU”KARINEX” Krzysztof Bańkowski zwróci Kupującemu jego świadczenie w stanie niezmienionym oraz wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle na adres Kupującego.

5.       W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

PŁATNOŚĆ

1.       W sklepie karinex.sstore.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

a.       Przelew na konto bankowe Sprzedającego - przelewając pieniądze bezpośrednio na numer rachunku bankowego  95 1750 1093 0000 0000 0171 7626 PPHU”KARINEX” Krzysztof Bańkowski. korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty lub zaksięgowaniu pieniędzy. W tym momencie następuje zawarcie umowy handlowej.

b.       Płatność za pobraniem - wybierając tę metodę Kupujący obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem pobrania w wysokości 5,55 zł. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po spakowaniu i zatwierdzeniu paczki do wysyłki w tym momencie następuje zawarciu umowy.

c.        Płatność gotówką w kasie - dotyczy zamówień odbieranych w siedzibie firmy przy ulicy Myśliwska 18/20 95-200 Pabianice, gdzie Kupujący może zapłacić za zamówiony towar w kasie, w momencie odbioru towaru i ten moment jest uważany za zawarcie umowy.

2.       Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem) lub poinformowanie Sprzedającego przez PEKAO S.A. I Oddział w Pabianicach o takim wpływie.

3.       Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikiem ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu oraz koszty innych usług, które nabędzie Kupujący wraz z towarem. W przypadku płatności za pobraniem do ceny końcowej doliczane jest 5,55 zł kosztów manipulacyjnych.

 DOSTAWA

1.       Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem kuriera. Wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.       Czas wysyłki towarów (kompletowanie towaru, wystawienie dokumentów, spakowanie paczki, forma płatności) jest oznaczony na stronach internetowych sklepu www.karinex.sstore.pl Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Operatora sklepu internetowego www.karinex.sstore.pl. Maksymalny czas potwierdzenia terminu dostawy wynosi 2 dni robocze.

3.       Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.

4.       W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu. Kurier otrzymuje paczkę z kompletem dokumentów (faktura Vat na towar i transport oraz list przewozowy).W przypadku braku tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.  Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez stronę internetową danego kuriera.

5.       Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.

6.       Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie PPHU „KARINEX” Krzysztof Bańkowski zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w rozdział "Reklamacje i zwroty".

7.       Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od objętości towarów i widoczny jest przy każdym z towarów. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.

8.       W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

GWARANCJA I SERWIS

1.       Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie internetowym karinex.sstore.pl są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera.

2.       Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta.

REKLAMACJE I ZWROTY

1.       Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, Kupujący może:

a.       skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy towarów objętych gwarancją)

b.       złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego)

c.        złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny)

2.       W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien wypełnić formularz reklamacyjny dostępny pod adresem marketing@karinex.com.pl . Wraz z reklamowanym towarem należy przesłać Sprzedającemu komplet dołączonych do towaru akcesoriów oraz wypełnioną kartę gwarancyjną.

3.       Transport reklamowanych towarów z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego, rękojmi, bądź niezgodności z umową, odbywa się na zlecenie PPHU „KARINEX” Krzysztof Bańkowski za pośrednictwem firmy kurierskiej. PPHU „KARINEX” Krzysztof Bańkowski nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4.       Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez konsultanta, bądź poprzez formularz reklamacyjny.

5.       Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

6.   Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

7.    Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 us t. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.

8. Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

a) adresat – PPHU „Karinex” Krzysztof Bańkowski 

                          ul. Myśliwska 18/20

                              95-200 Pabianice

b) treść - Ja niniejszym informuję  o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej rzeczy/ umowy dostarczenia następującej rzeczy...................

– data zawarcia umowy

– imię i nazwisko konsumenta

– adres konsumenta

– podpis konsumenta

 - data

9.       PPHU „KARINEX” Krzysztof Bańkowski odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Kupujący traci uprawnienia określone w art. 8 ww. ustawy, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie.

10.       Osobą odpowiedzialną za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu PPHU „KARINEX” jest Kierownik ds. Sprzedaży. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego karinex.sstore.pl, a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.), nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

2.       Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego karinex.sstore.pl towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

3. . Regulamin Sklepu Internetowego www.karinex.sstore.pl  nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia podpisania umowy.         Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas  o swojej  decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy.       

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


Sklep internetowy Karinex oferuje wszelkiego rodzaju włókniny: Flizelina krawiecka, termolina, wkład odzieżowy, włóknina Vateks, agrowłóknina, agrotkanina, geowłóknina, ściereczki Rest, mopy Rest, flizelina Wilson. Specjalizujemy się we wszelkiego rodzaju włókninach odzieżowych, ogrodniczych, drogowych, medycznych i innych pod logiem VATEKS i WILSON.

Sprzedajemy: flizeliny z klejem flizeliny bez kleju flizeliny do haftu z klejem flizeliny do haftu bez kleju termoliny z klejem punktowym termoliny z klejem rozproszonym termoliny bez kleju wkłady odzieżowe stabilne wkłady odzieżowe elastyczne włosianki taśmy termo taśmy perforowane taśmy flizelinowe cięte po prostej taśmy flizelinowe cięte po skosie a także: włókniny filtracyjne włókniny medyczne (parawany, odzież medyczna, wyściółka na leżanki i fotele kosmetyczne) włókniny tapicerskie włókniny do produkcji przewodów włókniny do samochodów.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.