Agrowłóknina wiosenna PP 23 g/m2 biała 1,1 x 10 mb.
Szybki podgląd
8,12 zł
Agrowółknina zimowa PP 50 g/m2 biała 1,1 x 10 mb.
Szybki podgląd
13,53 zł
Statystyki
Produktów: 259
Kategorii: 43
Odwiedzin: 1522126
Cennik

HTML   CSV

Strona głównaRODO / POLITYKA PRYWATNOŚCI

RODO / POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych RODO
 

Uprzejmie informujemy, że firma PPHU „KARINEX” KRZYSZTOF BAŃKOWSKI, ul. Myśliwska 18/20, 95-200 Pabianice, NIP: 731-000-00-38 (dalej „Karinex”) przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych jest firma PPHU „Karinex” Krzysztof Bańkowski, ul. Myśliwska 18/20, 95-200 Pabianice, NIP: 731-000-00-38,
  • Z Administratorem można się kontaktować:

- pisemnie, na adres: PPHU „Karinex” , ul. Myśliwska 18/20, 95-200 Pabianice,

- za pomocą poczty elektronicznej, na adres: karinex@karinex.com.pl

    3) Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych,

    4) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną, w szczególności utrzymania konta klienta w sklepie, a także zawierania i wykonywania umów sprzedaży, w tym uiszczania zapłaty za kupione towary i udzielania rabatów, dostawy towarów, przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, realizacji procesu reklamacji oraz zapewnienia prawidłowej obsługi klienta, dopasowanie oferty reklamowej do potrzeb klientów, prezentacji reklam i przesyłania informacji handlowych, obsługi zgłoszeń i reklamacji, wyrażania publicznej opinii o zakupionych towarach, umożliwienia kontaktu pomiędzy kupującymi a sprzedającym.

    5) podstawą prawna przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Pana/Pani żądanie osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora lub osobę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest konieczność oferowania klientom możliwie najlepszej obsługi, dopasowania oferty towarów do potrzeb i oczekiwań kupujących, a także prowadzenia działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych.

   6) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu zadań określonych w pkt. 4, w szczególności przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie dostawy towarów (kurierzy), obsługujący procesy niezbędne do przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, usługodawcy świadczący usługi reklamowe, marketingowe, a także w zakresie rozliczania należności,

   7) Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej. W szczególności obejmuje to korzystanie przez Administratora z usług świadczonych przez Google oraz Facebook. W takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt 4,

   8) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach wskazanych w pkt. 4 powyżej,

   9) ma Pan/Pani prawo do:

            - żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,

            - żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich    danych osobowych,

- wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,

- wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,

- cofnięciem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,

- wniesienie skargi do organu nadzorczego,

   10) informujemy, że nie ma Pani/Pan ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją nie podania danych osobowych może być w szczególności brak możliwości świadczenia usług na Pana/Pani rzecz, w szczególności brak możliwości zawarcia umowy sprzedaży towarów w sklepie internetowym,

   11) Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać automatycznemu profilowaniu, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji usług reklamowych i marketingowych oraz podjęcia decyzji o udzieleniu Panu/Pani rabatu sprzedażowego. W ramach profilowania analizowane mogą być przede wszystkim Pan/Pani wcześniejsze decyzje zakupowe, w oparciu, o które będziemy podejmować próby dopasowania przyszłej oferty. Profilowanie pozwala nam także na udzielenie odpowiedniego rabatu, którego przyznanie oraz wysokość zależne są w szczególności od zgromadzonych i opracowanych danych dotyczących Pan/Pani osoby.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

(www.karinex.sstore.pl)

1.       Definicje

a.       Administrator – PPHU „KARINEX” Krzysztof Bańkowski z siedzibą w Pabianicach przy ul. Myśliwskiej 18/20, NIP: 731-000-00-38, REGON 470573275 o numerze zgłoszenia 018318/2013 z dnia 04-10-2013 do księgi  134247 GIODO, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

b.      Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.karinex.sstore.pl

c.       Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

d.      Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2.       Dane Osobowe

a.       Administrator gromadzi następujące dane osobowe Użytkowników za pośrednictwem witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w serwisie

·         nazwisko i imię osoby zamawiającej

·         adres zamieszkania

·         adres dostawy kurierskiej, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania

·         adres poczty elektronicznej

·         numer telefonu osoby zamawiającej

·         numer telefonu osoby odbierającej

b.      Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla dokonania rejestracji lub zakupu w naszym sklepie.

c.       Administrator może wykorzystywać podane powyżej informacje za zgodą Użytkownika w celu przysyłania informacji o statusie realizacji zamówienia, produktach, usługach, ofertach i możliwości otrzymywania newslettera. W przypadkach, gdy informacje te przekazywane będą drogą elektroniczną, będą one wysyłane wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie.

d.      Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji tego uprawnienia, prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu marketing@karinex.com.pl

e.      Niniejsza Polityka Prywatności określa również zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, żądanych przez Użytkownika, przez PPHU „KARINEX” Krzysztof Bańkowski z siedzibą w Pabianicach.

3.       Definicje Cookies

a.       Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

b.      Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

c.       Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

4.       Rodzaje wykorzystywanych Cookies

a.       Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

b.      Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

·         Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

·         Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

c.       Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

5.       Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

a.       Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

·         Konfiguracji serwisu

·         dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu

·         rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb

·         zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik

·         zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści

·         Uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

·         utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła

·         poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki

·         optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora

·         Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

·         dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb

·         poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu

·         Zapamiętania lokalizacji użytkownika

·         poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

·         Analiz i badań oraz audytu oglądalności

·         tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

·         Świadczenia usług reklamowych

·         dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich

·         Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

b.      Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

·         zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych

·         Google AdWords [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

·         Realizacji płatności

·         pekaobiznes24.pl [administrator cookies: bank Pekao S.A.]

·         rozpoznawanie lokalizacji

·         google.com (google.maps) - [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

6.       Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

a.       Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)

b.      Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa

c.       Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu

d.      Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika korzystającego z serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Poza przypadkami wskazanymi powyżej informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika

    Sklep internetowy Karinex oferuje wszelkiego rodzaju włókniny: Flizelina krawiecka, termolina, wkład odzieżowy, włóknina Vateks, agrowłóknina, agrotkanina, geowłóknina, ściereczki Rest, mopy Rest, flizelina Wilson. Specjalizujemy się we wszelkiego rodzaju włókninach odzieżowych, ogrodniczych, drogowych, medycznych i innych pod logiem VATEKS i WILSON.

    Sprzedajemy: flizeliny z klejem flizeliny bez kleju flizeliny do haftu z klejem flizeliny do haftu bez kleju termoliny z klejem punktowym termoliny z klejem rozproszonym termoliny bez kleju wkłady odzieżowe stabilne wkłady odzieżowe elastyczne włosianki taśmy termo taśmy perforowane taśmy flizelinowe cięte po prostej taśmy flizelinowe cięte po skosie a także: włókniny filtracyjne włókniny medyczne (parawany, odzież medyczna, wyściółka na leżanki i fotele kosmetyczne) włókniny tapicerskie włókniny do produkcji przewodów włókniny do samochodów.
    Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.